صفحه اصلی  | ورود کارشناسان | ورود مشتریان | استخدام | تالار گفتمان | آموزش دوربین مدار بسته | لیست قیمت دوربین و دزدگیر اماکن | محصولات | ارتباط با ما | درباره ما

ترانزيستور چگونه کار مي کند؟
keywords

 ترانزيستور چگونه کار مي کند؟

ترانزيستور، طرز کار ، دوربین مدار بسته ، ان پی ان

 ارسال کننده : بخش تعمير و گارانتی پارتیران

 تاریخ ارسال : چهار‌شنبه 18 اسفند 1389 - 1:14:49 PM

 ترانزيستور چگونه کار مي کند؟

 
  اعمال ولتاژ با پلاريته موافق باعث عبور جريان از يک
پيوند PN مي شود وچنانچه پلاريته ولتاژتغيير کند
جرياني از مدار عبور نخواهد کرد.
اگر ساده بخواهيم به موضوع نگاه کنيم عملکرد يک ترانزيستور رامي توان تقويت جريان دانست. مدار منطقي کوچکي را در نظر بگيريد که تحت شرايط خاص درخروجي خود جريان بسيار کمي را ايجاد مي کند. شما بوسيله يک ترانزيستور مي توانيداين جريان را تقويت کنيد و سپس از اين جريان قوي براي قطع و وصل کردن يک رله برقياستفاده کنيد.
موارد بسياري هم وجود دارد که شما از يک ترانزيستوربراي تقويت ولتاژ استفاده مي کنيد. بديهي است که اين خصيصه مستقيما" از خصيصه تقويتجريان اين وسيله به ارث مي رسد کافي است که جريان وردي و خروجي تقويت شده را روي يکمقاومت بيندازيم تا ولتاژ کم ورودي به ولتاژ تقويت شده خروجي تبديل شود.

جريان ورودي اي که که يک ترانزيستور مي تواند آنرا تقويت کند بايد حداقلداشته باشد. چنانچه اين جريان کمتر از حداقل نامبرده باشد ترانزيستور در خروجي خودهيچ جرياني را نشان نمي دهد. اما به محض آنکه شما جريان ورودي يک ترانزيستور را بهبيش از حداقل مذکور ببريد در خروجي جريان تقويت شده خواهيد ديد. از اين خاصيتترانزيستور معمولا" براي ساخت سوييچ هاي الکترونيکي استفاده مي شود.

از لحاظ ساختاري مي توان يک ترانزيستور را با دو ديود مدل کرد.
همانطور که در مطلب قبلاشارهکرديم ترانزستورهاي اوليه از دو پيوند نيمه هادي تشکيل شده اند و بر حسب آنکه چگونهاين پيوند ها به يکديگر متصل شده باشند مي توان آنها را به دو نوع اصلي PNP يا NPN تقسيم کرد. براي درک نحوه عملکرد يک ترانزيستور ابتدا بايد بدانيم که يک پيوند (Junction) نيمه هادي چگونه کار مي کند.
در شکل اول شما يک پيوندنيمه هادي از نوع PN را مشاهده مي کنيد. که از اتصال دادن دو قطعه نيمه هادي P و N به يکديگر درست شده است. نيمه هادي هاي نوع N داراي الکترونهاي آزاد و نيمه هادينوع P داراي تعداد زيادي حفره (Hole) آزاد مي باشند. بطور ساده مي توان منظور ازحفره آزاد را فضايي دانست که در آن کمبود الکترون وجود دارد.

اگر به اينتکه نيمه هادي از خارج ولتاژي بصورت آنچه در شکل نمايش داده مي شود اعمال کنيم درمدار جرياني برقرار مي شود و چنانچه جهت ولتاژ اعمال شده را تغيير دهيم جرياني ازمدار عبور نخواهد کرد (چرا؟).

اين پيوند نيمه هادي عملکرد ساده يک ديود رامدل مي کند. همانطور که مي دانيد يکي از کاربردهاي ديود يکسوسازي جريان هاي متناوبمي باشد. از آنجايي که در محل اتصال نيمه هادي نوع N به P معمولآ يک خازن تشکيل ميشود پاسخ فرکانسي يک پيوند PN کاملآ به کيفيت ساخت و اندازه خازن پيوند بستگي دارد. به همين دليل اولين ديودهاي ساخته شده توانايي کار در فرکانسهاي راديويي - مثلآبراي آشکار سازي - را نداشتند.

معمولآ براي کاهش اين خازن ناخاسته، سطحپيوند را کاهش داده و آنرا به حد يک نقطه مي رسانند.

منحني رفتار يک ديود در هنگام اعمال ولتاژ مثبت
در مطلب قبلکلياتي راجع به ترانزيستور بيان کرديم همچنين گفتيم که اگر به يک پيوند PN ولتاژ با پلاريته موافق متصل کنيم جريان از اين پيوند عبور کرده و اگر ولتاژ رامعکوس کنيم در مقابل عبور جريان از خود مقاومت نشان مي دهد. براي درک دقيق نحوهکارکرد يک ترانزيستور بايد با نحوه کار ديود آشنا شويم، بايد اشاره کنيم که قصدنداريم تا به تفضيل وارد بحث فيزيک الکترونيک شويم و فقط سعي خواهيم کرد با بياننتايج حاصل از اين شاخه علمي ابتدا عملکرد ديود و سپس ترانزيستور را بررسي کنيم.

از لحاظ الکتريکي يک ديود هنگامي عبورجريان را از خود ممکن مي سازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و - به کاتد) آنرا آماده کار کنيد. مقدار ولتاژي که باعث ميشود تا ديود شروع به هدايتجريان الکتريکي نمايد ولتاژ آستانه يا (forward voltage drop) ناميده مي شود کهچيزي حدود 0.6 تا 0.7 ولت مي باشد. به شکل اول توجه کنيد که چگونه براي ولتاژهايمثبت - منظور جهت درست مي باشد - تا قبل از 0.7 ولت ديود از خود مقاومت نشان مي دهدو سپس به يکباره مقاومت خود را از دست مي دهد و جريان را از خود عبور مي دهد.

اگر مطالب آموزشی فوق مفید بود بر روی 1+ کلیک نمایید:(باید قبلا در اکانت گوگل و یا GMAIL خود وارد شده باشید)